Aplikacion mbështetës i hartuar për shtetasit e huaj rezidentë në territorin italian.

Aplikacion mbështetës i hartuar për shtetasit e huaj rezidentë në territorin italian. Ky aplikacion u lejon shtetasve të huaj të marrin mbështetje kur kanë të bëjnë me procedurat e burokracisë, me qëllim që të marrin dokumentet e nevojshme të qëndrimit në Itali. Praktikat dhe lejet do të thjeshtohen : Me vetëm një klikim, shtetasit e huaj do të marrin të gjithë mbështetjen dhe ndihmën e nevojshme.